Arbetsmiljöpolicy

– Vi skall lägst uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna.
– Ansvaret skall vara skriftligt dokumenterat samt väl förankrat i organisationen.
– Vi skall verka för en sund arbetsmiljö omfattande psykisk, fysisk och social miljö.
– Alla medarbetare skall medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet.