Konceptförskolan Grönskan

I syfte att förenkla bygg- och projekteringsprocessen samt upphandling har Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad tagit fram en konceptlösning för en flexibel förskola som är möjlig att placera på flertalet tomter i Göteborg. Målet är att möta denna tids krav på närhet till social omsorg då staden förtätas samtidigt som byggtakten skall kunna ökas.

VCON har projekterat luftbehandling-, rör- samt styr och reglerinstallationer i förskolan.

Förskolan är utbyggbar från 4 till 10 avdelningar och inrymmer förutom pedagogiska utrymmen också storkök och administration. Den är också förberedd för en framtida förändring av verksamheten till exempelvis en grundskola.

Under hösten 2017 startar projekteringen av den första konceptförskolan som kommer att uppföras i Lillhagen och omfatta 8 förskoleavdelningar. VCON är med och projektanpassar denna fastighet till rådande projektspecifika omständigheter.

Publicerades 2017-09-27